AnsiReplaceText

Adam Boduch
AnsiReplaceText
Moduł: StrUtils
```delphi function AnsiReplaceText(const AText, AFromText, AToText: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zamienia wszelkie wystąpienia łańcucha określonego w parametrze AFromText na wartość parametru AToText. Szukanie odbywa się w łańcuchu AText:
Writeln(AnsiReplaceText('Hello darling!', 'DARLING', 'asshole'));

Funkcja nie rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy