AnsiReplaceText

Adam Boduch
AnsiReplaceText
Moduł: StrUtils
function AnsiReplaceText(const AText, AFromText, AToText: string): string;

Funkcja zamienia wszelkie wystąpienia łańcucha określonego w parametrze AFromText na wartość parametru AToText. Szukanie odbywa się w łańcuchu AText:

Writeln(AnsiReplaceText('Hello darling!', 'DARLING', 'asshole'));
Funkcja nie rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy