$O

Adam Boduch
Składnia:`{$O+}` lub `{$O-}`
`{$OPTIMIZATION ON}` lub `{$OPTIMIZATION OFF}`
Wartość domyślna:`{$O+}` lub `{$OPTIMIZATION ON}`

Dyrektywa {$O}, domyślnie włączona, zapewnia optymalizacje aplikacji przez kompilator. W trakcie kompilacji, kompilator dla zapewnienia wydajności aplikacji, usuwa zbędny kod oraz dokonuje szeregu innych czynności mogących wpłynąć na szybkość działania aplikacji.

Poza przypadkami degugowania aplikacji nie zaleca się wyłączanie tej dyrektywy. Ma ona zasięg lokalny, tak więc można włączyć ją jedynie w obrębie jednej procedury czy funkcji.

0 komentarzy