$ELSEIF

Adam Boduch
Składnia:`{$ELSEIF expression}`
Wartość domyślna:nie dotyczy

Dyrektywa jest kombinacją dyrektyw $ELSE oraz $IF; umożliwia dodanie kolejnego warunku do instrukcji kompilacji warunkowej. Spójrz na poniższy przykład:

const
  FooBar = 'Hello World';

procedure Foo;
begin
  {$IF Defined(Bar)}
  ShowMessage('Opcja debug jest włączona');
  {$ELSEIF RTLVersion < 15}
  ShowMessage('Korzystasz z Delphi < 7');
  {$ELSEIF FooBar = 'Hello World'}
  ShowMessage('Hello World');
  {$ELSE}
  ShowMessage('Coś innego');
  {$IFEND}
end;

Dyrektywy warunkowe, oprócz sprawdzania istnienia symbolu (deklarowanego przy pomocy dyrektywy $DEFINE) umożliwiają porównywanie wartości stałych zadeklarowanych w programie. I tak, w przykładzie warunek sprawdza czy wartość zmiennej RTLVersion jest mniejsza od 15; jeżeli nie - kolejny warunek sprawdza czy wartość stałej FooBar jest równa Hello World.

Dyrektywy kompilacji nie mogą porównywać wartości zmiennych, jedynie stałych

Zobacz też:

0 komentarzy