Css draft

To polecenie jest częścią szkicu CSS3. Jego działanie może ulec zmianie razem z gotową specyfikacją nowego standardu.

0 komentarzy