Csharp compare

W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis {{1}} (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako {{1}} (zmiennna == true) Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".

0 komentarzy