Quartz Composer

MacBur

quartzComposer.png
Quartz Composer - jest to aplikacja która w efektowny sposób łączy możliwości sterowania warstwami graficznymi systemu ze sprawdzonym w aplikacjach naukowych paradygmatem programowania wizualnego. Na początku miał on tylko służyć do zapoznania się z możliwościami graficznymi systemu lecz szybko stał się jednym z narzędzi do tworzenia interfejsu aplikacji. Dzięki prostemu interfejsowi każdy użytkownik może tworzyć niesamowite animacje i efekty bez znajomości OpenGl i napisania ani jednej linijki kodu.

QuartzComposerWindow.jpg
<font size="1">Oto cały "kod" popularnej wizualizacji do iTunes pt. BeComposed</span>

iTunesBeComposed.jpg
<font size="1">A tu jak to wygląda w praktyce</span>

0 komentarzy