InterfaceBuilder

MacBur

InterfaceBuilder.png
Interface Builder to program, który jest graficznym edytorem do projektowania komponentów interfejsu użytkownika tak dla aplikacji Carbon jak i Cocoa. Interface Builder umożliwia łatwiejsze tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji przez umożliwienie używania jego środowiska edycji graficznej do zarządzania każdym aspektem tworzenia interfejsu użytkownika odpowiadającego wyznacznikom interfejsu Aqua. Należy na początku zaznaczyć że tworzenie interfejsu odbywa się zupełniej inaczej niż w innego rodzaju edytorach(Delphi, VS, RealBasic itp). Program tworzy pliki nib które nie zawierają tylko okna i panele ale i też menu, widoki, kontrolery(o tym będzie później).

InteterFacebuilderMain.jpg
<font size="1">Interface Builder 2.5.4</span>

Interfejs:

Interface Builder składa się z następujących okien:

Inspector:

![IBInspector.jpg](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4ccd36da8f662.jpg) W tym panelu w zależności od wybranego trybu(te pole wyboru na górze) możemy zmieniać różne własności takie jak: *Atributes (Jabłko + 1) - właściwości wyglądu(czcionka, tekst, wyrównanie kolor itp.) *Connections (Jabłko + 2) - podstawowe bindowanie(łączenie) obiektów. *Size (Jabłko + 3) - tutaj ustawiasz takie rzeczy jak rozmiar, położenie i przyleganie *Bindings (Jabłko + 4) - zaawansowane bindowanie(łączenia) między obiektami i a kontrolerami. *Custom Class (Jabłko + 5) - zmiana na sub-klasę danego elementu(okna, kontrolera itp.) *Accessbility (Jabłko + 6) - ta zakładka służy do przystosowania danego elementu aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne

Inspector:

![IBZasoby.jpg](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4ccd36da92e5e.jpg)

W tym oknie znajdują się wszystkie zasoby(okna, menu, obrazki, dźwięki) interfejsu jak i również klasy oraz kontrolery.

Kontrolki:

![IBControls.jpg](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4ccd36da934bf.jpg)

W tym panelu znajdują się palety z tzw. kontrolkami. Przykładem takich kontrolek są elementy interfejsu użytkownika i inne np. QTMovie Player lub QuartzPlayer.

0 komentarzy