C#

Unchecked

Kooba

unchecked - słowo kluczowe języka C#

Instrukcje Checked i unchecked służą do informowania środowiska uruchomieniowego jak ma ono traktować błędy związane z przepełnieniem zmiennej.

Użycie bloku unchecked powoduje ze przy przepełnieniu zmiennej nie są zgłaszane żadne wyjątki.

using System;
 
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        byte a = 200;
        byte b = 75;
        byte c = 0;
 
        unchecked
        {
            /* wynikiem dodawania jast 275 a w zmiennej typu byte mieści
               sie liczba 255 - mimo to nie zostanie zgłoszony wyjątek, 
               a zmienna c będzie miała wartość 0 */
            c = (byte) (a + b);
        }
 
        Console.WriteLine("{0}", c);
    }
}
 
Odwrotny efekt daje użycie instrukcji Checked

Konstrukcje te są dostępne w języku C# aby dać programiście wybór między bezpieczeństwem jakie daje użycie Checked, a wydajnością, która wzrasta gdy używa się instrukcji unchecked.

Zobacz też:

0 komentarzy