Rzucanie wyjątków

darek963

Do zrozumienia artykułu wymagana jest znajomość zagadnienia obsługi wyjątków.

Podczas programowania napotykamy takie miejsca w kodzie, w których zachodzi potrzeba wygenerowania własnego wyjątku (ang. exception) do kodu wywołującego. Rzucanie własnych wyjątków jest bardzo dobrą praktyką ułatwiającą debugowanie programu. Jest również przydatne podczas tworzenia dynamicznie dołączanych bibliotek (DLL). W aplikacji wywołującej metodę z pliku DLL można w łatwy sposób przechwycić i obsłużyć wygenerowany wyjątek.

Aby rzucić wyjątek, w pierwszej kolejności należy go zadeklarować i zainicjować:

Exception nazwaWyjatku;
nazwaWyjatku = new Exception("Tutaj opisz błąd.");

Można to zrobić również w jednej linii:

Exception nazwaWyjatku = new Exception("Tutaj opisz błąd.");

Teraz mamy już stworzoną instancję wyjątku, który możemy w każdym momencie rzucić. Służy do tego słowo kluczowe Throw:

throw nazwaWyjatku;

Przykład

Poniższy program (aplikacja konsolowa) pokazuje przykład rzucania własnego wyjątku i jego obsługę:
using System;

namespace AplikacjaKonsolowa
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {      
      try
      // <tu wystapi wyjatek rzucony w metodzie dodajLiczbyMniejszeOdPieciu()>
      {        
        Console.WriteLine("6 + 1 = " + Obliczenia.dodajLiczbyMniejszeOdPieciu(6, 1));
      }
      // </tu wystapi wyjatek rzucony w metodzie dodajLiczbyMniejszeOdPieciu()>
      catch (Exception wyjatek)
      // <obsluga wygenerowanego wyjatku>
      {
        // wyswietlamy komunikat bledu w konsoli
        Console.WriteLine(wyjatek.ToString());
      }
      // </obsluga wygenerowanego wyjatku>

      Console.ReadKey();
    }
  }

  class Obliczenia
  {
    public static int dodajLiczbyMniejszeOdPieciu(int liczba1, int liczba2)
    {
      if (liczba1 < 5 && liczba2 < 5)
      {
        return liczba1 + liczba2;
      }
      else
      {
        // <tworzenie nowego wyjatku>
        Exception eZleArgumentyMetody;
        eZleArgumentyMetody = new Exception("Metoda dodajLiczbyMniejszeOdPieciu() dodaje tylko liczby mniejsze od 5.");
        // </tworzenie nowego wyjatku>

        // <rzucanie wyjatku>
        throw eZleArgumentyMetody;
        // </rzucanie wyjatku>
      }
    }
  }

}

Zobacz też:

0 komentarzy