Main

Marandil

Metoda Main()

#1) Czym jest metoda Main()

Metoda Main(), jest podobnie, jak w języku C i C++, najważniejszą i pierwszą, uruchamianą metodą w projekcie. Może ona zwierać główną pętlę programu - tak jest np. w przypadku aplikacji okienkowych, albo po prostu ciąg poleceń wykonywanych krok po kroku, po uruchomieniu programu, jak to jest w przypadku aplikacji konsolowych.

#2) Jak wygląda metoda Main()

Zazwyczaj metoda Main() wygląda tak:

		
static void Main(string[] args) 
{
	Application.Run(new Form1());
}

chociaż może przyjąć inną postać. np:

		
static void Main(string[] args) 
{
	Application.ConsoleLine.WriteLine("Hello World!");
}

W tej metodzie, możemy także np. przypisać wartość zmiennej, która potem ma zostać (lub nie) zmieniona w zależności od jakiegoś if-a, by potem nie było, że odwołujemy się do nieprzypisanej zmiennej.

1 komentarz

warto dodać ze w C# program moze miec wiele klas z metodą main, które mozna wybrać przy poomocy dyrektywy /main kompilatora uruchamianego z wiersza poleceń