Is

fones

is - słowo kluczowe języka C#

Operator is służy do sprawdzania, czy konwersja pomiędzy danymi typami może zachodzić. Konkretniej umożliwia porównywanie typu danego obiektu:

// Przykładowe dane.
string Napis1, Napis2, Napis3;
int Liczba1;
object Obiekt1, Obiekt2;

Napis1 = "Ala ma kota";
Liczba1 = 123;
Obiekt1 = (object)Napis1;
Obiekt2 = (object)Liczba1;

// Tutaj Obiekt1 zawiera w sobie string'a, więc spokojnie
// może być przekonwertowany.
Napis2 = (Obiekt1 is string) ? (string)Obiekt1 : null;

// Jednak niżej, Obiekt2 zawiera w sobie int'a, w takim razie
// warunek sprawdzajacy czy w środku jest string jest fałszywy,
// Napis3 zostaje pusty;
Napis3 = (Obiekt2 is string) ? (string)Obiekt2 : null;

Console.WriteLine("{0}, {1}.", Napis2, Napis3);

Wynikiem będzie tekst: "Ala ma kota, ".

Zobacz też:

0 komentarzy