Switch

switch - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja switch służy do porównywania zmiennej z wieloma wartościami jednocześnie.

switch (zmienna)
{
  case 1:
    Console.WriteLine("jeden");
  break;

  case 2:
    Console.WriteLine("dwa");
  break;

  case 3:
    Console.WriteLine("trzy");
  break;

  default:
    Console.WriteLine("Domyślna akcja - inny numer");
  break;    
}

Aby uniknąć pewnych błędów, składnia switch wymaga aby każdy blok case był zakończony instrukcją break, Return lub goto case [etykieta]


C# umożliwia też podawanie jako argument zmiennej łańcuchowej.

public void info (string Acr)
{
  switch (Acr)
  {
    case "brb":
      Console.WriteLine("Be Right Back");
    break;

    case "afk":
      Console.WriteLine("Away From Keyboard");
    break;

    case "afaik":
      Console.WriteLine("As Far As I Know");
    break; 

    case "imho":
      Console.WriteLine("In My Humble Opinion");
    break; 

    default:
      Console.WriteLine("{0}? Nie znam.", Acr);
    break;    
  }
}

Zobacz też:

1 komentarz

Dodałbym informację o możliwości kilku case dla jednego wyboru:

case 2:
case 4:
case 6:
Console.WriteLine("parzysta");
break;