Switch

Kooba

switch - słowo kluczowe języka C#

Instrukcja switch służy do porównywania zmiennej z wieloma wartościami jednocześnie.

switch (zmienna)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("jeden");
    break;
 
    case 2:
        Console.WriteLine("dwa");
    break;
 
    case 3:
        Console.WriteLine("trzy");
    break;
 
    default:
        Console.WriteLine("Domyślna akcja - inny numer");
    break;       
}
Aby uniknąć pewnych błędów, składnia `switch` wymaga aby każdy blok `case` był zakończony instrukcją break, Return lub goto `case [etykieta]`

C# umożliwia też podawanie jako argument zmiennej łańcuchowej.

public void info (string Acr)
{
    switch (Acr)
    {
        case "brb":
            Console.WriteLine("Be Right Back");
        break;
 
        case "afk":
            Console.WriteLine("Away From Keyboard");
        break;
 
        case "afaik":
            Console.WriteLine("As Far As I Know");
        break; 
 
        case "imho":
            Console.WriteLine("In My Humble Opinion");
        break; 
 
        default:
            Console.WriteLine("{0}? Nie znam.", Acr);
        break;       
    }
}

Zobacz też:

1 komentarz

Dodałbym informację o możliwości kilku case dla jednego wyboru:

case 2:
case 4:
case 6:
Console.WriteLine("parzysta");
break;