Else

else - słowo kluczowe języka C#

Angielskie słowo else można w tym kontekście przetłumaczyć jako w przeciwnym wypadku. Konstrukcja else jest zawsze stosowana w połączeniu z instrukcją warunkową If.

Definiuje opcjonalny blok instrukcji wykonywany gdy warunek If nie jest spełniony.

Istnieje również możliwość połączenia słów kluczowych if oraz else, dodając kolejny warunek:

if (Foo == "Bar")
{
    // kod 
}
else if (Foo == "Foo")
{
    // kod 
}
else
{
    // jeżeli nie zostaną spełnione dwa powyższe warunki
}

Zobacz też:

1 komentarz