C#

ILDasm

fones

ILDasm

ILDasm jest to narzędzie standardowo dostarczone z platformą .NET służące do dassemblowania programów napisanych właśnie pod te środowisko. W wyniku tej operacji dostajemy kod programu w języku pośrednim MSIL.

ScreenShot

Deassemblacja programu HelloWorld:

ildasm.jpg

Opis działania

Aplikacja dostępna jest w dwojaki sposób. Można z niej korzystać w wersji okienkowej, przedstawionej powyżej, lub spokojnie wystukać z wiersza poleceń. Jeżeli chodzi o pierwszą wersje to kod aplikacji dostepny jest w wygodnej strukturze drzewiastej, a odpowiednia polecenia w kodzie MSIL można uzyskać klikając podwójnie na nazwe metody. Co do konsoli, to przeglądać już nie możemy, zostaje nam jedynie stworzenie pliku z całym kodem MSIL, aby to zrobić należy uruchomić program z parametrem /out:[sciezka][nazwa_pliku] np:

C:/>ildasm /out:D:/HelloWorld.il D:/HelloWorld.exe

Cały kod aplikacji w języku pośrednim w wersji okienkowej można uzyskać wybierajać File -> Dump.

... i Vice Versa

Operacja w drugą strone, czyli assemblacja, dostępna jest za pomoca narzędzia ILAsm. W tym wypadku, mamy tylko wersję konsolową.

C#

1 komentarz

fones: ScreenShot, nie ScreenShoot :P