Weryfikacja aktywnego Nunit

Deti

Do czego to służy?

NUnit jest jednym z testujących narzędzi pod platformę .NET. Za jego pomocą można łatwo i przyjemnie pisać testy jednostkowe kodu (przyszłego lub wcześniej zaprojektowanego).

Gotowiec ten pozwala na weryfikacje, czy aktualny "proces" jest wykonywany z narzędzia NUnit, to znaczy: czy to co aktualnie się uruchamia to rzeczywiste działanie, czy tylko wykonujący się test jednostkowy NUnit.

Jak to działa?

Aby zweryfikować test, należy się posłużyć statyczną właściwością bool IsTestRunning z klasy TestsUtility. Weryfikacja polega na przeczesaniu całego stosu i sprawdzeniu czy jakakolwiek metoda ma atrybut pochodzący z framework'a NUnit, tj. Test, TestFixture, SetUp, TearDown itd itd.

Gotowiec


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Reflection;

using NUnit.Framework;

namespace HAKGERSoft.Common {

  public class TestsUtility {
    static string TestNamespace = "NUnit.Framework";
    static readonly Type[] collected = null;

    static object qd = new object();
    static bool verified = false;

    static TestsUtility() {
      collected = Collect().ToArray();
      if(collected==null)
        throw new ApplicationException("NUnit assembly not installed");
    }

    static bool _IsTestRunning = true;
    public static bool IsTestRunning {
      get {
        lock(qd) {
          if(!verified) {
            verified = true;
            _IsTestRunning = VerifyRunningTest();
          }
          return _IsTestRunning;
        }
      }
    }

    static bool VerifyRunningTest() {
      StackTrace trace = new StackTrace();
      for(int i = 0; i < trace.FrameCount; i++) {
        MethodBase methodBase = trace.GetFrame(i).GetMethod();
        if(HasTestAttribute(methodBase))
          return true;
      }
      return false;
    }

    static bool HasTestAttribute(MethodBase method) {
      foreach(Type type in collected)
        if(method.IsDefined(type, false))
          return true;
      return false;
    }

    static IEnumerable<Type> Collect() {
      foreach(Type type in Assembly.GetAssembly(typeof(NUnit.Framework.TestAttribute)).GetTypes())
        if(type.Namespace==TestNamespace && AttributeInherit(type))
          yield return type;
    }

    static bool AttributeInherit(Type type) {
      while(type!=null && (type = type.BaseType)!=null)
        if(type.Equals(typeof(Attribute)))
          return true;
      return false;
    }  }
}

0 komentarzy