C# » Gotowce

Błąd Unable to copy from obj\debug to bin\debug

ŁF

Jeśli przy kompilacji w VS widzisz błąd "Unable to copy from obj\debug to bin\debug", to pomóc może dodanie poniższych wywołań do pre-build events (Project properties -> Build Events -> Pre-build event command line):

if exist "$(TargetPath).locked" del "$(TargetPath).locked"
if exist "$(TargetPath)" if not exist "$(TargetPath).locked" move "$(TargetPath)" "$(TargetPath).locked"

Jest też kilka innych rozwiązań tego problemu, ale u mnie tylko to zadziałało. Prawdopodobnie jest to związane z IIS Express.

0 komentarzy