Double

jacken

W języku C# (C sharp) double jest zmiennoprzecinkowym arytmetycznym typem prostym, podobnie jak float i decimal. W pamięci zajmuje 8 bajtów. Jego precyzja wynosi 15 lub 16 cyfr. Przechowuje liczby od +- 5,0x10-324 do +- 1,7x10308. Jego nazwa wspólna dla .Net to System.Double.

Deklaracje są analogiczne do innych typów prostych:

double /*nazwa*/ ;

Można od razu przypisać jej wartość:

 double /*nazwa*/ = /*wartość*/; 

<font size="4"> Warto pamiętać, że domyślna wartość typu Double to 0,0. </span>

Możemy zrobić to też w sposób:

 System.Double /*nazwa*/; 

lub wywołując konstruktor:

 System.Double /*nazwa*/  = new System.Double(); 

Trzeba jeszcze pamiętać, że może się zdarzyć, że konwersja jawna:

(double)x/(double)y

zwróci błąd. Lepiej jest korzystać z klasy Convert np.:

Convert.ToDouble(x)/Convert.ToDouble(y)

2 komentarzy

A teraz może być?

Oto jak powinny wygladac tekst na temat Double: Int

Artykul w obecnej formie zostanie usuniety z bazy ze wzgledu na niska wartosc (chyba, ze poprawisz).