CSS

Text-shadow

text-shadow - definiuje cień tekstu.

Polecenie przyjmuje cztery wartości:

  • kolor cienia (opcjonalne - jeśli nie zostanie podany, cień będzie miął ten sam kolor co tekst)
  • poziome przesunięcie cienia; dodatnia wartość powoduje wyświetlenie cienia po prawej stronie, ujemna po lewej
  • pionowe przesunięcie cienia; ujemna wartość powoduje przesunięcie cienia na górę, dodatnia na dół
  • stopień rozmazania; 0 oznacza ostry cień, im wyższa wartość tym bardziej rozmazany (opcjonalne)

Po przecinku można wymieniać kolejne efekty, tworząc wiele cieni dla jednego elementu.

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu `rgb(r, g, b)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne. CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa

Przykład użycia:

p
{
    text-shadow: #f00; 15px -15px 2px; /* czerwnoy, przesunięty w górę i w prawo, lekko zamazany cień */
}

text text text text

Polecenia pokrewne

CSS

0 komentarzy