CSS

Opacity

opcaity - definiuje przeźroczystość elementu.
Możliwe wartości:

 • liczba z zakresu od 0 (całkowicie przeźroczysty - niewidoczny) do 1 (całkowicie nieprzeźroczysty)
 • Inherit

Przykład użycia:

.image1 { opacity: 1 }
.image2 { opacity: 0.5 }
coyote.jpg coyote.jpg
opacity: 1 opacity: 0.5

Alternatywne sposoby

Internet Explorer nie obsługuje polecenia, dlatego razem z nim powinno stosować się odpowiednie filtry, np:

div
{
   width: 100px; height: 100px; /* element dla którego używamy filtrów musi mieć ustalone wymiary */
   opacity: 0.5; 
   filter: alpha(opacity=50);
}

Poniższe obrazki będą się od siebie różniły w Internet Explorerze:

coyote.jpg coyote.jpg
tylko "opacity: 0.5" "opacity: 0.5" i filtr "filter: alpha(opacity=50);"

Style pokrewne

 • brak

  Odpowiednik hipertekstowy

 • brak

  Wersja specyfikacji

 • CSS 3

  Wsparcie przeglądarek

 • Internet Explorer nie obsługuje polecenia, trzeba dla niego stosować metody alternatywne
 • Opera 9 obsługuje polecenie, nie całkiem zgodnie ze standardem
 • Safari i Firefox obsługują polecenie
CSS

0 komentarzy