CSS

None

milosz0010

none - jest to sposób wyświetlania elementu danej własności. Oznacza to (jak sama nazwa wskazuje), że element nie będzie widoczny. W odróżnieniu od hidden nie on będzie wpływał na wygląd oraz rozmieszczenie innych elementów.

Powyższą definicję deklaruje się następująco:

selektor { własność: none }

Selektorem może być każdy wizualny tag html. Własność to np.: display, border, margin.

Przykład dla taga o id="top":

#top {display: none}
CSS

0 komentarzy