CSS

Font-size-adjust

font-size-adjust - współczynnik wielkości czcionki do wysokości małej litery. Możliwe wartości to:

  • none - wartość domyślna
  • liczba z przedziału od 0 do 1
    Każda czcionka ma własny współczynnik, przykładowo:
  • Times New Roman - 0.46
  • Verdana - 0.58

jakiś tekst...

``` Jeśli jedyną dostępną czcionką byłby 'Times New Roman', to jego wielkość zostałaby podniesiona z 14px do 14px*(0.58/0.46) = 17.65px ('Times New Roman' ma proporcje 0.46) i wyglądałby podobnie do Verdany. Tekst pisany Verdaną wydaje się większy od tego napisanego Timesem Lecz dzięki poleceniu font-size-adjust: 0.58 zostaje on dopasowany do wielkości Verdany ``` Tekst pisany Verdaną wydaje się większy od tego napisanego Timesem Lecz dzięki poleceniu font-size-adjust: 0.58 zostaje on dopasowany do wielkości Verdany

Polecenia pokrewne

* [[css/font-size]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 2 ale nie CSS2.1 !

Wsparcie przeglądarek

* Firefox 1.0.0 * Netscape 7 Nie zanosi się, aby inne przeglądarki miały obsługiwać to polecenie, więc raczej nie warto zawracać sobie nim głowy.
CSS

0 komentarzy