CSS

Column-width

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

column-width - w CSS3 można tworzyć kolumny tekstu przypominające gazetę. column-width określa szerokość takiej kolumny. Ilość kolumn określa właściwość Column-count, odstęp między kolumnami Column-gap. Polecenie wspiera tylko firefox i to eksperymentalnie (z przedrostkiem -moz).

0 komentarzy