CSS

Box-shadow

box-shadow - definiuje cień elementu.

Polecenie przyjmuje cztery wartości:

 • poziome przesunięcie cienia; dodatnia wartość powoduje wyświetlenie cienia po prawej stronie elementu, ujemna po lewej
 • pionowe przesunięcie cienia; ujemna wartość powoduje przesunięcie cienia na górę elementu, dodatnia na dół
 • stopień rozmazania; 0 oznacza ostry cień, im wyższa wartość tym bardziej rozmazany
 • kolor cienia

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa</dfn>

Narożniki cienia, mogą być zaokrąglone poleceniem Border-radius.

Przykład użycia:

div
{
  shadow: -15px -15px 5px #888; /* przesunięty w górę i w lewo, lekko zamazany, szary cień */
  padding: 7px;
}

div
{
  box-shadow: -10px -10px 0px #000; /* przesunięty w górę i w lewo, ostry, czarny cień */
  border-radius: 5px; /* lekko zaokrąglone narożniki */
  padding: 7px;
}

Polecenia pokrewne

* [[css/border-radius]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 3

Wsparcie przeglądarek

* Chrome i Safari obsługuje to polecenie testowo (z przedrostkiem -webkit- ) * Firefox obsługuje to polecenie testowo (z przedrostkiem -moz) * Opera obsługuje to polecenie od wersji 10.60 * Internet Explorer obsługuje to polecenie od wersji 9
CSS

0 komentarzy