CSS

Background-color

background-color - definiuje kolor tła dla danego elementu.

Biały tekst na niebieskim tle.

<div style="background-color: blue; color: white; padding: 25px;">Biały tekst na niebieskim tle.</div>

<dfn>Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu `rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>)`, w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru [[css/rgba|rgb z kanałem alfa]], [[css/hsl|odcień nasycenie jasność]], [[css/hsla|odcień nasycenie jasność z kanałem alfa]]</dfn>

Używając tła obrazkowego ([[css/background-image]]) warto pamiętać, aby ustawić wartość <b>background-color</b>, tak aby odpowiadała kolorystyce użytego obrazka. Ułatwia to czytanie strony w przeglądarkach z wyłączoną funkcją pobierania obrazków.

<h2>Polecenia pokrewne</h2>
* [[css/background]], [[css/background-image]]
* [[css/color]]
<h2>Odpowiednik html</h2>
* atrybut [[(x)html/atrybuty/bgcolor]]
<h2>Wersja specyfikacji</h2>
* <a href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS1">CSS 1</a>
<h2>Wsparcie przeglądarek</h2>
* Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

2 komentarzy

Ten niebieski przykład ostro daje po gałach :D

pewnie dlatego tu jest :P