CSS

Background-color

background-color - definiuje kolor tła dla danego elementu.

Biały tekst na niebieskim tle.
```
Biały tekst na niebieskim tle.

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa</dfn>

Używając tła obrazkowego (Background-image) warto pamiętać, aby ustawić wartość background-color, tak aby odpowiadała kolorystyce użytego obrazka. Ułatwia to czytanie strony w przeglądarkach z wyłączoną funkcją pobierania obrazków.

Polecenia pokrewne

* [[css/background]], [[css/background-image]] * [[css/color]]

Odpowiednik html

* atrybut [[(x)html/atrybuty/bgcolor]]

Wersja specyfikacji

* CSS 1

Wsparcie przeglądarek

* Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

2 komentarzy

pewnie dlatego tu jest :P

Ten niebieski przykład ostro daje po gałach :D