CSS

Background-attachment

background-attachment - ustala, czy tło obrazkowe ma być przewijane razem ze stroną.

Możliwe wartości:

  • scroll - tło jest przewijane razem ze stroną (wartość domyślna)
  • fixed - tło jest "zaczepione" i nie przesuwa się wraz ze stroną.
  • Inherit - przejęcie wartości rodzica.
    Przykład użycia:
body
{
    background-image: url('tlo.jpg');
    background-attachment: fixed;
}

Polecenia pokrewne

* [[css/background-image]] * [[css/background]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 1 * CSS 2 ([[css/inherit]]) * CSS 2.1 ([[css/inherit]])

Wsparcie przeglądarek

* Internet Explorer 6 interpretuje polecenie nieprawidłowo (tylko dla elementów, które można przewijać)
CSS

0 komentarzy