Potrzebuje pomocy

master2257

Mamy dany ciąg n liczb całkowitych l1, l2, . . . , ln. Chcielibyśmy wyliczyć dla każdego elementu, sumę wszystkich innych liczb. Dokładniej, dla i-tego elementu, chcielibyśmy znać sumę l1 + l2 + . . . li−1 + li+1 + . . . , ln.

Wejście
Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 400 000), oznaczającą ilość liczb. Kolejny wiersz zawiera n liczb całkowitych l1, l2, . . . , ln (1 ≤ li ≤ 103), gdzie li oznacza wartość i-tej liczby.

Wyjście
Wyjście powinno zawierać n liczb całkowitych będących wyliczonymi sumami dla każdego z elementów. Przykład

Dla danych wejściowych:

4
1 2 3 4

poprawnym wynikiem jest:

9 8 7 6

0 komentarzy