Słowa kluczowe C/C++

*alignas - specyfikator dopełniający liczbę bajtów do podanej potęgi liczby 2
*alignof - operator zwracający liczbę bajtów wyrażenia uzupełnioną wzwyż do najbliższej potęgi liczby 2
*Asm - blok instrukcji assemblera
*Auto - deklaruje zmienną lokalną
*Bool - deklaruje zmienną logiczną
*Break - przerywa pętlę lub instrukcję switch
*Case - deklaracja bloku kodu w instrukcji Switch
*Catch - przechwycenie wyjątku
*Char - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-8
*char16 t - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-16
*char32 t - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-32
*Class - deklaruje klasę
*Const - deklaruje stałą
*constexpr - deklaruje konstruktor, funkcję lub stałą dostępną w czasie kompilacji
*const cast - rzutowanie ze stałej
*Continue - ominięcie przebiegu pętli
*Default - domyślny blok w instrukcji Switch
*define - definicja zmiennej lub makra która jest podmieniana przez preprocesor
*Delete - zwalania pamięć
*Do - pętla
*Double - zmienna typu zmienno przecinkowego o podwójnej precyzji
*dynamic cast - dynamiczne rzutowanie
*Else - alternatywa dla bloku If
*Enum - tworzy typ wyliczeniowy
*explicit - sposób użycia konstruktora
*Extern - informuje kompilator ze zmienna jest zdefiniowana gdzie indziej
*False - wartość logiczna dla nieprawdy
*final - określa metodę wirtualną, która nie może zostać przysłonięta
*Float - zmienna zmienno przecinkowa
*For - pętla
*Friend - zezwala funkcji zewnętrznej na dostęp do składowych danych klasy
*Goto - skok do innego miejsca programu
*If - instrukcja warunkowa
*Inline - optymalizacja wywołania funkcji
*Int - deklaruje zmienną typu całkowitego
*Long - deklaruje większą zmienną typu całkowitego
*mutable - nadpisuje stałą
*Namespace - przestrzeń nazw
*New - przydziela pamięć pod nową zmienną
*nullptr - literał pustego wskaźnika
*operator - przeładowuje operator
*Override - przysłania metodę wirtualną
*Private - deklaruje prywatne składniki klasy
*Protected - deklaruje chronione składniki klasy
*Public - deklaruje publiczne składniki klasy
*Register - wymusza przechowywanie zmiennej w rejestrze procesora
*Reinterpret cast - zmienia typ zmiennej
*Return - wychodzi z funkcji i zwraca wartość
*Short - deklaruje niewielka zmienną całkowitą
*Signed - deklaruje rodzaj zmiennej liczbowej
*Sizeof - zwraca wielkość obiektu
*Static - tworzy miejsce dla zmiennej
*static assert - sprawdza wyrażenie w czasie kompilacji
*Static cast - rzutowanie
*Struct - definiuję strukturę
*Switch - wykonuje określony kod dla różnych wartości danej zmiennej
*Template - definiuje szablon
*This - wskaźnik do bieżącego obiektu
*throw - zwraca wyjątek
*True - wartośc logiczna dla prawdy
*Try - wykonuje kod który może zwrócić wyjątek
*Typedef - tworzy alias do nazwy określonego typu
*typeid - opisuje obiekt
*typename - deklaruje klase nieznanego typu
*Union - deklaruje strukturę w której wiele zmiennych może znajdować sie w tym samym obszarze pamięci
*Unsigned - deklaruje zmienną jako dodatnią
*using - improtuje przestrzeń nazw do bieżącego kontekstu
*virtual - deklaruje funkcje jako dającą sie przesłaniać
*Void - typ pusty
*Volatile - deklaruje zmienną jako ulotną
*Wchar t - deklaruje zmienną znakową
*While - pętla

3 komentarzy

tylko ze system sam zamienia pierwsza literke na duzą jesli odnosnik prowadzi do istniejacego arta wiec prosze sie nie czepiac :/

wszytkie słowa kluczowe sa przecież pisane z małej litery...

ale zostal zrobiony za pomocą listy definicujnej czyli tak jak powinna byc zrobiona lista słów wraz z ich definicjami ;)

teraz tylko jakis styl CSS dla elementów dl dt dd i bedzie ok.. miałem zamiar o tym napisac na forum

(btw to samo jest w C/Biblioteka_standardowa)