Słowa kluczowe C/C++

alignas - specyfikator dopełniający liczbę bajtów do podanej potęgi liczby 2
alignof - operator zwracający liczbę bajtów wyrażenia uzupełnioną wzwyż do najbliższej potęgi liczby 2
Asm - blok instrukcji assemblera
Auto - deklaruje zmienną lokalną
Bool - deklaruje zmienną logiczną
Break - przerywa pętlę lub instrukcję switch
Case - deklaracja bloku kodu w instrukcji Switch
Catch - przechwycenie wyjątku
Char - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-8
char16 t - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-16
char32 t - deklaruje zmienną znakową zgodną z UTF-32
Class - deklaruje klasę
Const - deklaruje stałą
constexpr - deklaruje konstruktor, funkcję lub stałą dostępną w czasie kompilacji
const cast - rzutowanie ze stałej
Continue - ominięcie przebiegu pętli
Default - domyślny blok w instrukcji Switch
define - definicja zmiennej lub makra która jest podmieniana przez preprocesor
Delete - zwalania pamięć
Do - pętla
Double - zmienna typu zmienno przecinkowego o podwójnej precyzji
dynamic cast - dynamiczne rzutowanie
Else - alternatywa dla bloku If
Enum - tworzy typ wyliczeniowy
explicit - sposób użycia konstruktora
Extern - informuje kompilator ze zmienna jest zdefiniowana gdzie indziej
False - wartość logiczna dla nieprawdy
final - określa metodę wirtualną, która nie może zostać przysłonięta
Float - zmienna zmienno przecinkowa
For - pętla
Friend - zezwala funkcji zewnętrznej na dostęp do składowych danych klasy
Goto - skok do innego miejsca programu
If - instrukcja warunkowa
Inline - optymalizacja wywołania funkcji
Int - deklaruje zmienną typu całkowitego
Long - deklaruje większą zmienną typu całkowitego
mutable - nadpisuje stałą
Namespace - przestrzeń nazw
New - przydziela pamięć pod nową zmienną
nullptr - literał pustego wskaźnika
operator - przeładowuje operator
Override - przysłania metodę wirtualną
Private - deklaruje prywatne składniki klasy
Protected - deklaruje chronione składniki klasy
Public - deklaruje publiczne składniki klasy
Register - wymusza przechowywanie zmiennej w rejestrze procesora
Reinterpret cast - zmienia typ zmiennej
Return - wychodzi z funkcji i zwraca wartość
Short - deklaruje niewielka zmienną całkowitą
Signed - deklaruje rodzaj zmiennej liczbowej
Sizeof - zwraca wielkość obiektu
Static - tworzy miejsce dla zmiennej
static assert - sprawdza wyrażenie w czasie kompilacji
Static cast - rzutowanie
Struct - definiuję strukturę
Switch - wykonuje określony kod dla różnych wartości danej zmiennej
Template - definiuje szablon
This - wskaźnik do bieżącego obiektu
throw - zwraca wyjątek
True - wartośc logiczna dla prawdy
Try - wykonuje kod który może zwrócić wyjątek
Typedef - tworzy alias do nazwy określonego typu
typeid - opisuje obiekt
typename - deklaruje klase nieznanego typu
Union - deklaruje strukturę w której wiele zmiennych może znajdować sie w tym samym obszarze pamięci
Unsigned - deklaruje zmienną jako dodatnią
using - improtuje przestrzeń nazw do bieżącego kontekstu
virtual - deklaruje funkcje jako dającą sie przesłaniać
Void - typ pusty
Volatile - deklaruje zmienną jako ulotną
Wchar t - deklaruje zmienną znakową
While - pętla

3 komentarzy

tylko ze system sam zamienia pierwsza literke na duzą jesli odnosnik prowadzi do istniejacego arta wiec prosze sie nie czepiac :/

wszytkie słowa kluczowe sa przecież pisane z małej litery...

ale zostal zrobiony za pomocą listy definicujnej czyli tak jak powinna byc zrobiona lista słów wraz z ich definicjami ;)

teraz tylko jakis styl CSS dla elementów dl dt dd i bedzie ok.. miałem zamiar o tym napisac na forum

(btw to samo jest w C/Biblioteka_standardowa)