pytanie o printfa

igc

jestem totalnie zielony w C i mam problem,
kod pod spodem drukuje na ekranie **"division = zmienna zapisana ze 3 liczbami po przecinku"**__ a ja chciałbym wsadzić miejsce trójki, zmienną aby użytkownik mógł sam wybierać ile miejsc chce mieć po przecinku , dziękuję za pomoc

printf("Division = %.3,f\n",divide);

0 komentarzy