C/C++ » FAQ

Jakie są rodzaje figur[OpenGL]

Essair

gl_point - punkty
gl_lines - odcinki
gl_line_strip - sekwencje połączonych odcinków
gl_line_loop - zamknięte sekwencje połączonych odcinków
gl_triangles - trójkaty
gl_triangle_strip - sekwencje połączonych trójkatów
gl_triangle_fan - sekwencja trojkatów posiadających jeden wspólny wierzchołek

gl_quads - czworokąty
gl_quad_strip - sekwencja połączonych czworokątów
gl_polygon - wielokąty

Sekwencje: Chcesz narysować linię o długości 0.5, na osi x.

Linia pogrubionym:

-----------------------------0[B]------------------[/B]0.5-------------------------------

Jeżeli będziesz chciał powtórzyć linie od punktu 0.5 do 1.0 na osi x to będziesz musial od nowa inicjować punkt 0.5 gdy wybierzesz gl_lines. Natomiast gl_line_strip powoduje, że inicjujesz dwa punkty i następne podłączają się do tych punktów.

gl_lines: 1 wierzchołek 2 wierzchołki 1 wierzchołek
-----------------------------0[B]------------------[/B]0.5[B]-------------[/B]1.0 --------------

gl_line_strip: 1 wierzchołek 1 wierzchołki 1 wierzchołek
-----------------------------0[B]------------------[/B]0.5[B]-------------[/B]1.0 --------------

Sekwencje trójkątów posiadające jeden wspólny wierzchołek: Podajesz jeden wierzchołek i wszystkie inne są do niego podłączone.

FAQ

0 komentarzy