Cstdlib

Cstdlib

Biblioteka zawierająca funkcje ogólne.

Funkcje

Konwersje

<dl> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/atof]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/atoi]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/atol]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/ecvt]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/fcvt]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/itoa]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/ltoa]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/strtod]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/strtol]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/strtoul]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/ultoa]]</dt> </dl>

Dynamiczna alokacja pamięci

<dl> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/calloc]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/free]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/malloc]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/realloc]]</dt> </dl>

Kontrola procesów i zmienne środowiskowe

<dl> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/abort]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/atexit]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/exit]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/getenv]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/putenv]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/system]]</dt> </dl>

Sortowanie i wyszukiwanie

<dl> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/bsearch]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/lfind]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/lsearch]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/qsort]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/swab]]</dt> </dl>

Operacje matematyczne

<dl> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/abs]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/div]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/labs]]</dt> <dt>[[C/Biblioteka_standardowa/cstdlib/ldiv]]</dt> </dl>

Typy i stałe

 • NULL - stała używana do wyrażania pustych wskaźników które są wskaźnikami nie przypisanymi lub nie wskazującymi na nic. Jest ona zdefiniowana jako:
#define NULL ((void*)0)
 • size_t - definicja typu którego używają funkcje wymagające, lub zwracające, rozmiar albo liczbę. Przeważnie zadeklarowana jako:
typedef unsigned int size_t;

Abort

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3345 odsłon

Ltoa

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3940 odsłon

Atof

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3290 odsłon

Itoa

 • 2010-10-31 18:27
 • 7 komentarzy
 • 8416 odsłon

Itoa

 • 2010-10-31 18:27
 • 7 komentarzy
 • 8416 odsłon

Itoa

 • 2010-10-31 18:27
 • 7 komentarzy
 • 8416 odsłon

Atol

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 2383 odsłony

Atol

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 2383 odsłony

Malloc

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 27393 odsłony

Atoi

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 9550 odsłon

0 komentarzy