BOOLResult

Morris

Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość 0 (False). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.

0 komentarzy