Attr notstandard

Ktos
Uwaga! Poniższe atrybuty znacznika `<{{1}}>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek. Ich używanie jest jednak wysoce niezalecane i powoduje niezgodność strony z zadeklarowanym typem dokumentu.

0 komentarzy