Rekurencja

Adam Boduch

Co to właściwie oznacza? Jest to procedura która wykonuje samą siebie. To oczywiście nie wiele Tobie mówi. Przypuśćmy więc, że musisz pobrać nazwy wszystkich katalogów i podkatalogów znajdujących się w danej lokalizacji. Wtedy najlepiej jest zastosować rekurencję. Trzeba przy tym być ostrożnym i wiedzieć co się robi gdyż w najlepszym przypadku program może się zapętlić w nieskończoność, a w najgorszym po prostu zawiesi się komputer. Tak więc napiszemy procedurę, która w danym katalogu pobierze nazwy wszystkich innych katalogów. Jeżeli już pobierze np. dwa katalogi, które znajdują się w danej lokalizacji to następnie wywołuje samą siebie tyle, że z innym parametrem - nazwą znalezionego katalogu. Oto przykład:

procedure TMainForm.SearchDir(StartPath: String);
var
 SR: TSearchRec;
 Found : Integer;

 function IsDir(Value : String) : String;
 begin
  if Value[Length(Value)] <> '\' then
   Result := Value + '\' else Result := Value;
 end;

begin
 Found := FindFirst(IsDir(StartPath) + '*.*', faDirectory, SR);
 while Found = 0 do
 begin
  Application.ProcessMessages;
  if ((SR.Attr and faDirectory) = faDirectory) and
    ((SR.Name <> '.') and (SR.Name <> '..')) then
  begin
   ListBox1.Items.Add(IsDir(StartPath) + SR.Name);
   SearchDir(IsDir(StartPath) + SR.Name); {<-- w tym miejscu następuje wywołanie 
samej siebie }
  end;
  Found := FindNext(SR);
 end;
 FindClose(SR);
end;

Jak widzisz w tej procedurze (SearchDir) jest zagnieżdżona druga - IsDir.

Sprawdza ona, czy na końcu podanej ścieżki występuje znak \ jeżeli nie - dodaje go. Na początek trzeba wykluczyć pozycję . oraz .. . Jeżeli program znajdzie katalog oznaczony kropkiem lub dwiema kropkami to oznacza, że istnieje katalog wyżej. My w naszym programie pomijamy to - po prostu gdy nazwa znalezionego katalogu jest różna od kropki to idziemy dalej. Następuje dodanie do komponentu ListBox znalezionego katalogu. To co następuje później to właśnie rekurencja - procedura wywołuje samą siebie tyle, że ze zmienionym parametrem StartPath. Jeżeli na przykład początkowy parametr tej procedury to C:\ to ta procedura znajdzie przykładowo na dysku C katalog Moje dokumenty - następuje w tym momencie wywołanie samej siebie tyle, że to parametru początkowego - C:\ zostaje dodany parametr Moje dokumenty i tak na okrągło dopóki zmienna Found nie przybierze wartości 0 - wtedy oznacza to, że nie istnieje żaden katalog niżej.

Oto zastosowanie tego algorytmu, tyle, że w PHP (po drobnej modyfikacji będzie dobrze działać również w Perlu):

  $dirs[] = '';

  function FindDir($dir) {
   global $dirs;
   
   chdir($dir);
   $handle = opendir($dir);
   while ($file = readdir($handle)) {
    $dane = split("\.", $file);
    if (($file <> '.') and ($file <> '..') and (strlen($dane[1])) == 0) {
     array_push($dirs, "$dir$file/");
     FindDir("$dir$file/");
    }
   }
   closedir($handle);
  }

 FindDir('C:/usr/sfp/www/');

W tym wypadku tablica v zawierać będzie wszystkie ścieżki pod katalogów.

4 komentarzy

Artykul slaby. Nie mowi za duzo o rekurencji. Glownie o problemach i ich omijaniu. A czym jest rekurencja bezposrednia i posrednia?

Witam, właśnie jest mi potrzebne takie coś.. mam tylko takie pytanie.

Katalog 1
Katalog 2

 • jakis podkatalog1
 • jakis podkatalog2
  Katalog 3

Jadąc w tej kolejności, czy procka ta uwzględni Katalog 3? Napisane było, że nie uwzględniamy kropki ".", czyli... ? że nie? Gdzie mogę znajść pełną procedure na wyszukanie wszystkich plików i podkatalogów w danym katalogu /?

Zbytnio nie widze zastosowania procedury, ale nie jest zła

Powiem tylko tyle: to jest poryte ;)