Przeszukiwanie posortowanej tablicy

h4wk

Czesto istnieje potrzeba stwierdzenia na ktorej pozycji w posortowanej tablicy T znajduje sie element o danej wartosci x lub stwierdzenia ze w tablicy T nie ma elementu o wartosci x.

Problem ten mozna rozwiazac przeszukiwaniem binarnym.

Sluzy do tego funkcja find :


int find(int p, int k, int x){
 int s=(p+k)>>1;
  if(T[s]==x)return s;
  else if(p==k)return -1;
  else if(T[s]<x) return find(s+1,k,x);
  else return find(p,s-1,x);
} 

Metoda ta dziala w czasie pesymistycznym O(log n) gdzie n to ilosc elementow w tablicy T. Przykladowy program uzywajacy funkcji find:


#include "stdio.h"
int T[1000];

int find(int p, int k, int x){
(...)
}

main(){
 int n,x;
 scanf("%d",&n);
  for(int i=0;i<n;;++i) scanf("%d",&T[i]);
 scanf("%d",&x);
 printf("%d\n", find(0,n-1,x));
 return 0;
}

Powyzszy program wczytuje tablice T oraz szukana wartosc elementu (x) i wypisuje pozycje w tablicy T elementu o wartosci x. Gdy takowego elementu nie ma to program wypisuje -1.

3 komentarzy

nie mogę uwierzyć, że jeszcze tego nie było...

[edit] no i obszerne jak na artykuł [glowa]

A kod nieładny ;P


Rekurencyjnie?!?! To błąd w sztuce!!!

function szukam(s:tslowo):longint;
var p,c,k:longint;
begin
 p:=1; k:=n;
 repeat
  c:=(p+k) div 2;
  if s<dd[c] then k:=c-1
  else if dd[c]<s then p:=c+1
  else p:=k+1
 until p>k;
 if dd[c]=s then result:=c else result:=0;
end;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Xitami ]-