Kodowanie

Adam Boduch

Kodowanie wcale nie musi być tak trudne. Podstawą programu kodującego musi być algorytm szyfrujący jakieś dane. Zabezpieczone to musi być hasłem tak, aby szyfrowane słowo + hasło równało się zakodowany tekst. Pierwsza metoda kodowania...

Metoda xorowania

Cóż, nazwa nie mówi wiele. W Pascalu (w Turbo Pascalu jak i w Delphi) wykorzystana jest do tego operator XOR. Operuje on na bitach. Możesz więc zapisać tak:

Wynik := 20 xor 5;

Tak więc do zmiennej Wynik zapisaliśmy wynik xorowania liczby 20 przez 5. Co to właściwie znaczy? Otóż systemy operują systemem dwójkowym - same zera lub jedynki. W naszym przypadku liczba 20 może być liczbą, którą chcemy zaszyfrować, a cyfra 5 może być hasłem. Tak jak powiedziałem system operuje na systemie zer i jedynek (binarnym). Możemy więc zapisać w postaci binarnej tak:

20 = 1110000
5 = 0001111

Xorowanie to zestawianie tych zer i jedynek. Jeżeli dwa porównywane bity są takie same to rezultat będzie w postaci cyfry 0. [ jeżeli bit 1 = 0 oraz bit 2 = 0 to wynik będzie cyfrą 0 ). W przeciwnym wypadku ( jeżeli dwa porównywane typy będą różne ) rezultatem będzie cyfra 1.

Oto przykład zaszyfrowania ( xorowania ) liczby 20:

var
 X, Y, Z : Integer;
begin
 X := 20; // kodowana liczba
 Y := 5; // hasło
 Z := X xor Y;

Zmienna Z będzie zawierać liczbę 17. Żeby to teraz rozszyfrować należy przestawić parametry.

var
 X, Y, Z : Integer;
begin
 Z := 17; // wynik - Z
 Y := 5; // hasło
 X := Z xor Y;  // <-- szukany parametr X

Zmienna X będzie zawierać liczbę 20. Trochę trudniej ma się sprawa z wartościami w postaci zmiennych tekstowych. Tutaj bowiem należy każdą literę przekształcić do postaci liczby, a następnie zexorować.

 function Szyfruj(sString, Password : String) : String;
 var
  I : Integer;
  PassCount : Integer;
 begin
  PassCount := 0;
  Result := sString; // przypisz wartosc poczatkowa
  for I := 1 to Length(sString) do // wykonuj dla kazdej litery osobno
  begin
{
  Dla kazdego osobnego znaku zamieniaj na wartosc liczbowa, a nastepnie
  xoruj z kazda litera hasla - powstaje wowczas unikalna kombinacja.
}
   Result[i] := Chr(Ord(sString[i]) xor Ord(Password[PassCount]));
   Inc(PassCount);  // wieksz licznik - kolejne slowo hasla
   { Jezeli licznik przekroczy dlugosc hasla - wyzeruj }
   if PassCount > Length(Password) then PassCount := 0; 
  end;
 end;

Tak jak mówiłem z tekstem jest trochę trudniej. W tym wypadku pętla każdy znak tekstu porównuje ze znakiem hasła.

Metoda odejmowania

To o wiele prostsza metoda - polega na odejmowaniu od liczby 255 numeru znaku. Liczba 255 to największa liczba jaką może przyjąć jeden bajt. Mówiąc inaczej każdy znak ma swój numer ASCII.
( numery wszystkich klawiszy możesz poznać ściągając choćby malutki programik ASCII ).

Możesz np. oprogramować zdarzenie OnKeyPress, które występuje po naciśnięciu klawisza. Oto procedura:

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 ShowMessage(
 Format('Zakodowany znak: %s to %d', [Key, 255 - Ord(Key)]));
end;

Istnieje jeszcze jedna metoda ( najbardziej czasochłonna ) polegająca na oprogramowaniu każdego znaku. Znaczy to, że my opisujemy jakim znakiem ma program zastąpić określony znak tekstu.

Artykuł o tym znajdziesz w dziale Delphi.

5 komentarzy

dzieki tego szukalem :D

hmm może raczej
20 = 00010100
5 = 00000101

00010100 xor 00000101 = 00010001
00010001 = 17

Czegoś tu nierozumiem.
Od kiedy zachodzą takie równania??:
20 = 1110000
5 = 0001111

no całkiem, całkiem...

Xora już znam ale tu jest nieźle wyjaśniony.