Xmp

`<xmp>`

Tag ten wyróżnia ujęty nim tekst jako przykład. Obecnie zastąpiony przez Pre.

Znacznik ten ma status [[(X)Html/Deprecated]] w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Pozostał w specyfikacji dla zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami standardu, nie należy więc go stosować.

1 komentarz

wow, nie słyszałem o tym tagu :D