<tt> - teletype [Nie wspierany]

Coldpeer

<tt>

W HTML4 znacznik <tt> służył do prezentacji kodu programu, nie jest jednak już wspierany przez to że grupował w sobie zbyt wiele różnych rodzajów danych. Zamiast <tt> użyj:

  • <kbd> dla danych wprowadzonych z klawiatury
  • <var> dla zmiennej w prezentowanej domenie
  • <code> dla kodu języka programowania
  • <samp> dla przykładowego wyniku działania programu

Zobacz też:

Główne atrybuty

Dostępne zdarzenia

2 komentarzy

Hmm... Ja miałem takie tłumaczenie, jak się uczyłem HTML ;)

Raczej nie, ale nie jestem pewien - zdaje się tag jest stosowany do wyświetlania tekstu czcionką maszynową, w pewnym sensie podobny do Pre.