Tr

jrCoder

``

Znacznik <tr> służy do tworzenia wiersza w tabeli.

Przykład

Wpisz

</p> Komórka 1</td> Komórka 2</td> </tr> </table> ```

Wynik

Komórka 1</td> Komórka 2</td> </tr> </table>

Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolor]], [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolordark]], [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolorlight]] - atrybuty formatujące obramowania * [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]] - określa kolor tła * [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - określa wyrównanie tekstu * [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/height]] - określa wysokość wiersza * [[(X)HTML/Atrybuty/width]] - określa szerokość wiersza Atrybuty [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolor]], [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolordark]], [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolorlight]] i [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]] są uznawane za przestarzałe i nie są zgodne ze standardem XHTML 1.0 Strict. Zamiast nich zaleca się stosowanie kaskadowych arkuszy stylów ([[CSS]]).

Zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]] Zobacz też: * [[(X)HTML/td]] * [[(X)HTML/th]] * [[(X)HTML/table]]

4 komentarzy

Luuudzie, czytajcie dzial "Pomoc" jak powinny wygladac hasla pisane w tym dziale :(

Nadal troszeczkę do stylu brakuje. Atrybuty nie są linkami.

OK, poprawiłem co nie co tekst, w tym formatowanie. Myślę, że teraz jest już lepiej.