Thead

Ktos

Znacznik <thead> służy do grupowania wierszy komórek w celu stworzenia nagłówka w tabeli.

Zobacz też

Przykład

Wpisz

Tytuł</td></tr> </thead> Treść</td></tr> </tbody> </table>


<h4>Wynik</h4>

<table border="1">
  <thead align="center" valign="bottom" style="background-color: #c0ffee">
    <tr><td>Tytuł</td></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Treść</td></tr>
  </tbody>
</table> 

<h2>Atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie
* [[(X)HTML/Atrybuty/Align]] - wyrównanie w poziomie
* [[(X)HTML/Atrybuty/Char]] - znak względem którego nastąpi wyrównanie w komórkach tabeli
* [[(X)HTML/Atrybuty/Charoff]] - odstęp w pikselach od znaku wyrównania
* [[(X)HTML/Atrybuty/Valign]] - wyrównanie w pionie

<h2>Atrybuty niestandardowe</h2>

<div style="background-color: #FFECC6; text-align: justify; padding: 5px; border: 1px solid #845900;">
<b>Uwaga!</b>
Poniższe atrybuty znacznika `<Thead>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek.
Ich używanie jest jednak <b>wysoce niezalecane</b> i powoduje <b>niezgodność strony</b> z zadeklarowanym typem dokumentu. 
</div>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Accesskey]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Bgcolor]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Hidefocus]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Language]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Tabindex]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Unselectable]]

<h2>Zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy