Th

Ktos

Znacznik <th> służy do tworzenia komórki w tabeli, która nie jest jednak komórką dla danych (do tego służy znacznik Td, a jako nagłówek kolumny tabeli.

Zobacz też:

Przykład

Wpisz

</p> Komórki pierwsze</th> Komórki drugie</th> </tr> Komórka 1</td> Komórka 2</td> </tr>

</table><h4>Wynik</h4>

<table>
 <tr>
  <th>Komórki pierwsze</th>
  <th>Komórki drugie</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Komórka 1</td> 
  <td>Komórka 2</td> 
 </tr>
</table>

<h2>Atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie
* [[(X)HTML/Atrybuty/abbr]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/align]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/axis]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/char]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/charoff]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/colspan]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/headers]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/height]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/nowrap]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/rowspan]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/scope]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/valign]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/width]]
<h2>Atrybuty niestandardowe</h2>

<div style="background-color: #FFECC6; text-align: justify; padding: 5px; border: 1px solid #845900;">
<b>Uwaga!</b>
Poniższe atrybuty znacznika `<th>` nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek.
Ich używanie jest jednak <b>wysoce niezalecane</b> i powoduje <b>niezgodność strony</b> z zadeklarowanym typem dokumentu. 
</div>

<div style="background-color: #FFCECE; text-align: justify; padding: 5px; border: 1px solid #845900;">
<b>Uwaga!</b>
Atrybuty [[(X)HTML/Atrybuty/Background]] oraz [[(X)HTML/Atrybuty/Bordercolor]] nie istnieją w specyfikacji języka HTML ani XHTML, ale mimo to są szeroko wspierane przez przeglądarki internetowe.
</div>
* [[(X)HTML/Atrybuty/background]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolor]]

* [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolordark]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/bordercolorlight]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/hidefocus]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/language]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/tabindex]]

<h2>Zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy