<q> - krótki cytat (quote)

Ktos

<q> - krótki cytat

Znacznik <q> jest w dzialaniu bardzo podobny do znacznika <blockquote>, czyli definiuje cytat. Znacznik <q> jednak jest używany do oznaczania krótkich cytatów zagnieżdżonych, które nie wymagają złamania linii.

Specyfikacja HTML zakłada, że przeglądarki wizualne będą automatycznie dodawać znaki cudzysłowu przed i po znaczniku <q> i autor strony nie powinien tego robić.

Zobacz też

Główne atrybuty

  • Title - definiuje tytuł elementu
  • Lang - definiuje język elementu
  • Dir - definiuje kierunek tekstu w elemencie
  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Cite - określa źródło cytatu

Dostępne zdarzenia

0 komentarzy