<q> - krótki cytat (quote)

Ktos

<q> - krótki cytat

Znacznik <q> jest w dzialaniu bardzo podobny do znacznika `<blockquote>`, czyli definiuje cytat. Znacznik <q> jednak jest używany do oznaczania krótkich cytatów zagnieżdżonych, które nie wymagają złamania linii.

Specyfikacja HTML zakłada, że przeglądarki wizualne będą automatycznie dodawać znaki cudzysłowu przed i po znaczniku <q> i autor strony nie powinien tego robić.

Zobacz też

* [[(X)HTML/Blockquote]] * [[(X)HTML/Cite]]

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu * [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu * [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie * [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Cite]] - określa źródło cytatu

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy