Blockquote

razor

Znacznik blockquote (ang. blok cytatu) jest znacznikiem blokowym, służącym do oznaczania cytowanych, dłuższych fragmentów tekstu.

Działanie

Wcięty z obu stron blok cytatu

Blockquote tworzy równe odstępy po lewej i prawej stronie bloku, który stanowi (o ile nie zostanie to zmienione, np. formatowaniem CSS).

Blockquote może zawierać wyłącznie elementy blokowe języka XHTML.

Przykład użycia

<p>Zwykły tekst.</p>
<blockquote><p>Cytowany dłuższy fragment tekstu, wewnątrz znaczników blockquote.</p>
<p>Kolejny akapit cytowanego fragmentu.</p></blockquote> 

Atrybuty

  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Lang - język tekstu
  • Dir - kierunek tekstu
  • Title - tytuł sekcji
  • Cite - adres łącza, skąd został zapożyczony cytowany tekst

Zdarzenia

1 komentarz

Oo, rzadko spotyka się użytkownika, który po 2 wizytach w serwisie redaguje zgodnie z określonymi zasadami teksty :)
PS. do jakiegoś moderatora: pisze się "rzadko"? :)

//no raczej ;P - M