A

Ktos

``

Znacznik A (anchor - kotwica) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML.

Działanie

tworzenie odnośników do innych dokumentów</li> oznaczanie miejsc w danym dokumencie</li> </ul>

Sposób użycia

Tworzenie odnośników

Odnośniki tworzy się poprzez atrybut href znacznika a, w którym podaje się docelową ścieżkę do której ma prowadzić odnośnik (zarówno w formie bezwzględnej, jak i względnej).

Pomiędzy znacznikami `<a> i </a>` znajduje się tekst, etykietka odnośnika.

<h3>Oznaczanie miejsc w dokumencie</h3>
Znacznik a może być zastosowany do oznaczania miejsc w dokumencie, do których potem można się łatwo przenosić, tworząc specjalne odnośniki.

Używa się w tym celu atrybutu id lub name (gdzie name został uznany za przestarzały w standardzie XHTML).

Deklaracja kotwicy:
<code class="html4strict"><a id="naglowek"><h1>Tytuł</h1></a>

Odnośnik do kotwicy 1:

Kliknięcie na ten odnośnik spowoduje załadowanie strony dokument.html i przesunięcie się (ewentualne) strony do miejsca oznaczonego jako #naglowek.

Odnośnik do kotwicy 2:
<code class="html4strict"><a href="#naglowek">Zobacz nagłówek</a>

Kliknięcie na ten odnośnik spowoduje przesunięcie się strony do miejsca oznaczonego jako #naglowek (dotyczy aktualnie wyswietlanej strony).

Ta metoda jest na przykład zastosowana w spisach treści w artukułach w serwisie, czy w wyszukiwarce na forum.

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Name]] - nazwa (identyfikator)</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Href]] - ścieżka dostępu do docelowego dokumentu odnośnika</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Target]] - precyzowanie, gdzie ma otworzyć sie dokument docelowy</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Accesskey]] - klawisz dostępu</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Rel]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Rev]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Tabindex]]</li> </ul>

2 komentarzy

Główne atrybuty a gdzie title???

Co do title, jest on atrybutem do praktycznie wszystkiego, więc nie uznawałbym go za główny atrybut.

Ale czy kotwic (zakładek, etykiet) nie tworzy się przypadkiem przez atrybut name?