A

Ktos

``

Znacznik A (anchor - kotwica) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML.

Działanie

* tworzenie odnośników do innych dokumentów * oznaczanie miejsc w danym dokumencie

Sposób użycia

Tworzenie odnośników

Odnośniki tworzy się poprzez atrybut href znacznika a, w którym podaje się docelową ścieżkę do której ma prowadzić odnośnik (zarówno w formie bezwzględnej, jak i względnej).

Pomiędzy znacznikami `<a> i </a>` znajduje się tekst, etykietka odnośnika.

<h3>Oznaczanie miejsc w dokumencie</h3>
Znacznik a może być zastosowany do oznaczania miejsc w dokumencie, do których potem można się łatwo przenosić, tworząc specjalne odnośniki.

Używa się w tym celu atrybutu id lub name (gdzie name został uznany za przestarzały w standardzie XHTML).

Deklaracja kotwicy:
<code class="html4strict"><a id="naglowek"><h1>Tytuł</h1></a>

Odnośnik do kotwicy 1:

Kliknięcie na ten odnośnik spowoduje załadowanie strony dokument.html i przesunięcie się (ewentualne) strony do miejsca oznaczonego jako #naglowek.

Odnośnik do kotwicy 2:
<code class="html4strict"><a href="#naglowek">Zobacz nagłówek</a>

Kliknięcie na ten odnośnik spowoduje przesunięcie się strony do miejsca oznaczonego jako #naglowek (dotyczy aktualnie wyswietlanej strony).

Ta metoda jest na przykład zastosowana w spisach treści w artukułach w serwisie, czy w wyszukiwarce na forum.

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Name]] - nazwa (identyfikator) * [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Href]] - ścieżka dostępu do docelowego dokumentu odnośnika * [[(X)HTML/Atrybuty/Target]] - precyzowanie, gdzie ma otworzyć sie dokument docelowy * [[(X)HTML/Atrybuty/Accesskey]] - klawisz dostępu * [[(X)HTML/Atrybuty/Rel]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Rev]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Tabindex]]

2 komentarzy

Co do title, jest on atrybutem do praktycznie wszystkiego, więc nie uznawałbym go za główny atrybut.

Ale czy kotwic (zakładek, etykiet) nie tworzy się przypadkiem przez atrybut name?

Główne atrybuty a gdzie title???