Samp

Coldpeer

``

Znacznik <samp> jest stosowany do prezentacji kodu programu lub tekstu przykładowego.

Zobacz też:

 • Code

  Przykład

  Wpisz

  Tekst przykładowy

  
  <h4>Wynik</h4>
  <samp>Tekst przykładowy</samp>
</ul>

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Dostępne zdarzenia

</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]</li> </ul>

0 komentarzy