Pre

Coldpeer

Znacznik <pre> służy do definiowania tzw. tekstu preformatowanego. Wyróżnia go to, że wszystkie spacje i akapity będą akceptowane i wyświetlane przez przeglądarkę (bez dodawania żadnych znaczników nowej linii, czy twardych spacji (&nbsp;)).

Przykład

Wpisz

 To jest pierwsza linia
Druga linia
Kolejna linia... :-)
</p>

<h4>Wynik</h4>

<pre> To jest pierwsza linia
    Druga linia
Kolejna linia...        :-)</pre>
<h2>Główne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy