Marquee

Ktos

Znacznik <marquee>, wprowadzony przez firmę Microsoft, jest niestandardowym znacznikiem języka HTML, działajacym pierwotnie tylko w przeglądarkach Internet Explorer. Został zaimplementowany także w przeglądarkach opartych o silnik Gecko, dzięki XBL (XML Binding Language).

Znacznik ten pozwala na pokazanie pola z przewijanym tekstem wewnątrz.

Przykład użycia

Kod

<marquee>Tekst się przewija!</marquee>


<h3>Wynik</h3>

<marquee>Tekst się przewija!</marquee>

<h2>Główne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]] - definiuje tytuł elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]] - definiuje język elementu
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]] - definiuje kierunek tekstu w elemencie
* Behavior - ustawia w jaki sposób jest przewijany tekst. Możliwe są wartości slide, scroll i alternate, domyślnie scroll
* Direction - określenie kierunku przewijania. Możliwe są wartości left, right, up i down. Standardowo - left
* Loop - określa ile razy ma nastąpić przewijanie. Domyślnie -1, czyli w nieskończoność.
* Scrollamount - ustawienia sumy przewinięć każdej przerwy. Domyślnie 6 (pikseli)
* Scrolldelay - określanie przerwy miedzy przesunięciami. Domyślnie 85, wartości poniżej 60 są ignorowane.
* Truespeed - ustawia czt czas przewijania nie jest mniejszy niż 60 milisekund. Możliwe wartości to true lub false (domyślna)
<h2>Atrybuty wizualne</h2>

* Bgcolor - definiuje kolor tła
* Height - definiuje wysokość elementu
* Hspace - ustawia margines poziomy
* Vspace - ustawienia pionowego marginesu
* Width - określa szerokość elementu
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]
* onbounce - wywoływane, gdy tekst odbije się od końca. Tylko przy atrybucie Behavior ustawionym na alternate.
* onfinish - wywoływane, gdy przewjanie się zakończy. Tylko jeżeli atrybut Loop jest większy od 0.
* onstart - wywoływane, gdy tekst zacznie się przewijać.

0 komentarzy