Meta

wwww

<meta>

Znacznik ten umieszczany jest w znaczniku Head dokumentu (X)HTML.

Działanie

* przechowywanie informacji o dokumencie * ułatwienie wyszukiwarkom indeksowania stron (informacje te, są zazwyczaj wykorzystywane do [[(X)HTML/Pozycjonowanie|Pozycjonowania]]).

Atrybuty

* http-equiv * name * content

Atrybuty http-equiv oraz name nie mogą występować w jednym znaczniku, oprócz atrybytów http-equiv lub name wymagany jest atrybut content.

http-equiv lub name określają rodzaj danych ustawiany przez znacznik Meta, content oznacza dokładne ostawienie.

Atrybut http-equiv

Znacznik Meta z atrybutem http-equiv określa ekwiwalent (równoważną wartość) jakiegoś pola, które normalne powinno znaleźć się w odpowiedzi serwera HTTP, ale się tam nie znalazło. Może ustalać kodowanie znaków czy język, ale wyższy priorytet nad znacznikiem ma to, co zwraca serwer w nagłowku HTTP. Atrybut przyjmuje wartości:

Content-type

Typ zawartości naszego dokumentu, zastosowane kodowanie znaków. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> ```

Content-language

Język zawartości dokumentu. <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" /> ```

Pragma, cache-control

Odpowiadają za ustawienia, czy strona powinna być cacheowana przez przeglądarkę. <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" /> <meta http-equiv="Pragma" content="cache" /> ```

Reply-to

Adres email do kontaktu - widoczny w wynikach wyszukiwania. <meta http-equiv="Reply-to" content="[email protected]" /> ```

Atrybut name

Może przyjmować wartości:

Title, page-topic

Tytuł strony i maly dodatkowy opis. <meta name="title" content="tytul strony - opis strony, max 100 znakow" /> <meta name="page-topic" content="wpisać tytuł strony"> ```

Creation_Date

Data utworzenia strony. <meta name="Creation_Date" content="01/12/2008" /> ```

Keywords

Słowa kluczowe, które oddaja zawartość strony, oddzielane przecinkami, spacjami, bądź średnikami. <meta name="Keywords" content="komis, samochody, tanie" /> ```

Description

Opis strony - widoczny w wynikach wyszukiwania. <meta name="Description" content="Strona o amatorskiej fotografii" /> ```

Robots

Instrukcje dla robotów indeksujących. <meta name="robots" content="index, follow" /> ```
Dodatkowa konfiguracja
* content="index,follow" - indeksuj strone, podazaj za odsyłaczami (max 2 poziomy) * content="index,nofollow" - indeksuj strone, nie odwiedzaj linków * content="noindex,follow" - nie indeksuj strony, odwiedz tylko dalsze linki * content="noindex,nofollow" - nie indeksuj strony, nie odwiedzaj linków * content="all" - pozwala na analizowanie kodu naszej strony, zamiennie z index,follow * content="noimageindex" - nie indeksuje grafiki na stronie HTML - tekst indeksuje Zobacz też [[(X)HTML/Robots.txt]].

Ustawienia moga wystepowac po przecinku np:
<meta name="robots" content="all, noimageindex" />


<h4>Revisit-after</h4>
Jak czesto odwiedzać strone serwisu.
<code class="html4strict"><meta name="revisit-after" content="1 Day" />
dodatkowa konfiguracja:
* 10 Day * 20 Day * 15 Day * xx Day - dowolna ilosc dni

Expires

Data wygaśniecia strony. <meta name="expires" content="Fri 13 december 2007" /> ```

Author, Publisher, Copyright, Doc-Class, Doc-Rights

Dodatkowy opis serwisu - autor, prawa autorskie, status strony. <meta name="author" content="wwww" /> <meta name="publisher" content="asia" /> <meta name="copyright" content="wwww" /> <meta name="doc-class" content="Completed" /> <meta name="doc-rights" content="Content under GNU FDL licence." /> ```

Rating

Ocena dozwolonej kategorii wiekowej by oglądać stronę.

Na przykład "Adult" (dorośli) bądź "General" (wszyscy).

<meta name="rating" content="Adult" />


<h2>Przykład</h2>

<code class="html4strict">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
  <head>
<!-- <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8829-2" />, to tu było wcześniej, ja zalecam kodowanie UTF-8 -->
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <meta name="title" content="strona domowa - fajna, mila, przyjemna" />
   <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" >
   <meta name="robots" content="index, follow" />
   <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" />
   <meta name="description" content="to moja najfajniejsza strona" />
   <meta name="keywords" content="mila, strona, domowa, tanio, solidnie" />
   <meta name="author" content="wwww" />
   <meta name="rating" content="General" />
   <meta http-equiv="Reply-to" content="[email protected]" />
   <meta name="revisit-after" content="7 days" />
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

3 komentarzy

UTF-8: patrz head

Poza tym... cóz to ma być? To ani XHTML ani HTML wyszedł - zamknięcia rodem XML-owe, a znaczniki wielkimi literami.

Zgadzam się z Maroonedem.

Poza tym więcej o charsetach można by było napisać (albo do oddzielnego artykułu to wyrzucić).

I do tych nagłówków powinieneś stosować style nagłówków, a nie znaczniki nasze font oraz b. I ja bym to trochę poprawił, aby było zgodne ze "standardem", znaczy podobne do innych artykułów o znacznikach.

// Poprawiłem.

Standard sugeruje pisanie znaczników małymi literami - fajnie, jakby się tego trzymać w opisach...