Dd

`<dd>`

Definicja na liście definicyjnej.

Zobacz też: Dl (początek listy), Dt (hasło)

Przykład użycia

<dl> <dt>jaszczurka</dt> <dd>coś jak wąż, tyle że ma nogi</dd> <dt>wąż</dt> <dd>coś jak jaszczurka tyle że nie ma nóg</dd> </dl>


<dl>
  <dt>Jaszczurka</dt>
    <dd>coś jak wąż, tyle że ma nogi</dd>
  <dt>Wąż</dt>
    <dd>coś jak jaszczurka tyle że nie ma nóg</dd>
</dl>

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy