Label

`<label>`

Definiuje etykietę dla pola formularza, kliknięcie na etykietę jest równoznaczne kliknięciu na to pole.

Zobacz też: Form Input

Kliknij na etykiety

<form name="formularz" action=""> <input type="radio" name="pytanie" id="tak" /> <label for="tak">Jestem na tak!</label>
<input type="radio" name="pytanie" id="nie" /> <label for="nie">Jestem na nie!</label> </form>


<p>Kliknij na etykiety</p>
<form name="formularz" action="">
    <input type="radio" name="pytanie" id="tak" />
    <label for="tak">Jestem na tak!</label>
    <br />
    <input type="radio" name="pytanie" id="nie" />
    <label for="nie">Jestem na nie!</label>
</form>

<h2>Atrybuty opcjonalne</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/for]] - definuje [[(X)HTML/Atrybuty/id]] elementu dla którego pole jest etykietą

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* (X)HTML/Atrybuty/xml:lang

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/accesskey]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onfocus]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onblur]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy