Dfn

Coldpeer

``

Znacznik <dfn> umożliwia wstawianie do tekstu terminu definicji (tekstu o określonym sposobie formatowania, który wyróżnia go na tle pozostałego tekstu).

Przykład

Wpisz

To jest definicja.


<h4>Wynik</h4>
<dfn>To jest definicja.</dfn>
<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

2 komentarzy

Ehehe, tam gdzie nie powinno być semantycznych tam daję, że takie są, a tam gdzie powinny, to daję, że nie są. dfn nie jest wizualny? :)

Nie, jest w pełni semantyczny, określa swoją zawartość - że tekst w nim to coś specjalnego (definicja), domyślnie to nawet nie wiem czy ma jakieś specjalne formatowanie - wizualny nie jest na pewno.